TONEELGROEP VANSTRAATEN

Toneelgroep VanStraaten is gevestigd te Amsterdam, geregistreerd onder KvK 34205094.
TG VanStraaten organiseert amateur toneelvoorstellingen en is eigenaar en beheerder van de website www.tgvanstraaten.nl
We zijn bereikbaar via ons correspondentieadres: Zeeburgerstraat 108, 1018 AG Amsterdam, via het contactformulier op deze website of per mail via info@tgvanstraaten.nl

KAARTVERKOOP

Als TG VanStraaten de kaartverkoop voor haar voorstellingen zelf verzorgt kunnen toegangskaarten worden besteld via deze website. Daarvoor gelden onderstaande voorwaarden.
Indien de kaartverkoop wordt verzorgd door het theater waar de voorstelling plaatsvindt gelden de voorwaarden van het betreffende theater.

VOORWAARDEN

Toegang tot onze voorstelling of activiteit is slechts mogelijk met een geldig toegangsbewijs. U dient het toegangsbewijs te tonen aan de kassa.
Uitsluitend betaalde toegangsbewijzen zijn geldig. Het toegangsbewijs geldt als betalingsbewijs en wordt per email toegezonden nadat de betaling via de website is voldaan.

RESTITUTIE

Bij het niet doorgaan van de voorstelling vanwege calamiteiten van buitenaf of oorzaak binnen onze vereniging geven wij, op verzoek, restitutie van de entreeprijs of er wordt u een alternatief geboden.
Indien u zelf besluit niet naar de voorstelling te komen wordt er geen restitutie gegeven. Het bestuur is verantwoordelijk voor de restitutie.
Kaarten die niet juist, te veel of foutief aangekocht zijn, worden niet vergoed.

WEBSITE

Alle informatie op de website www.tgvanstraaten.nl wordt met zorg samengesteld. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten voorbehouden.
TD VanStraaten is niet verantwoordelijk voor de content op de aan deze website gekoppelde bestanden / websites waarnaar wordt verwezen.

AUTEURSRECHTEN

Het is niet toegestaan om enige, in welke vorm dan ook, informatie zonder schriftelijke toestemming van TG VanStraaten te kopiëren en/of te verspreiden in welke vorm dan ook. Toneelstukken en foto’s vallen onder het auteursrecht.

KLACHTEN en SERVICE

TG VanStraaten stelt het bijzonder op prijs wanneer u uw vraag, probleem of klacht kenbaar maakt. Want zo kunnen wij proberen een passende oplossing te vinden. Bovendien biedt het ons de kans om de service aan u en andere bezoekers te verbeteren. Dit kan via het contactformulier op deze website.