ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING (‘AVG’)

Toneelgroep VanStraaten respecteert de privacy van haar theaterbezoekers en van bezoekers van haar website. In deze privacyverklaring vindt u informatie over persoonsgegevens die worden verzameld en de doeleinden waarvoor deze worden gebruikt. Toneelgroep VanStraaten stelt zich ten doel theaterproducties te realiseren en onder de aandacht van een breed publiek te brengen.

PERSOONLIJKE DATA DIE WORDEN BEWAARD

Toneelgroep VanStraaten houdt persoonsgegevens bij van iedereen die via de website kaarten voor een voorstelling reserveert.

GEGEVENS DIE WORDEN BEWAARD

Van personen die kaarten reserveren voor voorstellingen worden de naam, emailadres en (indien opgegeven) telefoonnummer opgeslagen.

DOELEINDEN

De persoonsgegevens worden gebruikt voor het afhandelen van en onderhouden van contact m.b.t. de gemaakte reservering(en) voor een voorstelling.

BEWAARTERMIJN

Toneelgroep VanStraaten bewaart deze persoonsgegevens zo lang als nodig is voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS

Persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden anders dan noodzakelijk voor de uitvoering van de hierboven omschreven doeleinden. Persoonsgegevens worden uitsluitend aan derden verstrekt met wie Toneelgroep VanStraaten een overeenkomst heeft om de beveiliging van de persoonsgegevens te waarborgen, zoals de webmaster.

BEVEILIGING VAN DE GEGEVENS

Het bestuur van Toneelgroep VanStraaten is verantwoordelijk voor de bescherming van uw persoonsgegevens. Er is gezorgd voor een goede beveiliging, zowel van de website als van lokale computers. Gegevens worden (digitaal) bewaard onder beheer van de webmaster onder verantwoordelijkheid van het bestuur en de bestanden zijn beveiligd met een wachtwoord.

GEGEVENSINZAGE

Personen waarvan persoonsgegevens zijn opgeslagen hebben te allen tijde het recht om de van hen opgenomen gegevens in te zien, te verbeteren, aan te vullen of te laten verwijderen. Verzoeken tot inzien, wijzigen of het geheel verwijderen van persoonsgegevens kunt u sturen naar info@tgvanstraaten.nl.

CONTACT

Voor verdere toelichting of klachten kunt u contact opnemen met Toneelgroep VanStraaten via info@tgvanstraaten.nl of het contactformulier op deze website.

AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS

Voor alle achtergrondinformatie betreffende de AVG, ook over het geven van tips of het indienen van een klacht, verwijzen wij u naar de Autoriteit Persoonsgegevens.